1. Hình thức bảo hành sản phẩm của pme.net.vn

Các sản phẩm do pme.net.vn cung cấp cho khách hàng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất, đối với những lỗi thuộc nhà sản xuất

Nếu Quý khách có nhu cầu bảo hành, bảo trì đặc biệt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để bổ sung hoặc thay đổi hình thức bảo hành, bảo trì cho phù hợp với điều kiện cụ thể của Quý khách hàng

  1. Quy định về trách nhiệm bảo hành sản phẩm

pme.net.vn sẽ có trách nhiệm thực hiện bảo hành theo các quy định được ghi trên điều khoản thương mại của đơn đặt hàng hoặc phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.

Đối với những sản phẩm bảo hành chính hãng Quý khách có thể kích hoạt mã sản phẩm để được hưởng quyền lợi bảo hành.

  1. Các trường hợp không được bảo hành

Các sản phẩm không có trong đơn đặt hàng hoặc phiếu bảo hành của pme.net.vn

Sản phẩm hết thời gian bảo hành.

Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ các thông tin cơ bản. Các thông tin trên sản phẩm không trùng khớp với thông tin ghi trên phiếu bảo hành.

Mất Phiếu (sổ) bảo hành, tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành, tem bảo hành dán đè, hoặc tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả tem bảo hành gốc).

Dịch vụ khách hàng liên quan