Ai cũng biết Nhiệt Độ, Độ Ẩm xung quanh chúng ta có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người và các hoạt động đời sống thường nhật khác của chúng ta. Khi cuộc sống con người đã được nâng cao thì nhu cầu về việc kiểm soát môi trường có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp là vô cùng cấp thiết.

Máy Đo Nhiệt Độ, Độ Ẩm

Môi trường không khí tác động lên con người và các quá trình sản xuất thông qua nhiều nhân tố. Trong  đó, các nhân tố Nhiệt độ và Độ ẩm không khí là ảnh hưởng nhiều nhất. Do vậy các loại máy đo nhiệt độ, độ ẩm của không khí (hay còn gọi là Ẩm kế, Nhiệt kế) ra đời để đáp ứng việc theo dõi nhiệt độ và độ ẩm môi trường trong nhà, văn phòng, kho hàng, xưởng sản xuất. Góp phần phục vụ cuộc sống và hoạt  động sản xuất của con người được tốt hơn.

Showing 1–12 of 20 results