• Cable gland chống cháy nổ đồng mạ niken dùng cho cáp bọc giáp bện (SBA), giáp băng (STA) đảm bảo bịt kín, chống cháy trên lớp đệm bên trong cáp. Độ kín khí đã được thử nghiệm có khả năng hạn chế rò rỉ khí gas của thiết bị. Khả năng cố định cáp và tính liên tục nối đất thông qua đầu giáp cáp.
  • Cable gland chống cháy nổ đồng mạ niken dùng cho cáp bọc giáp bện (SBA), giáp băng (STA) thiết kế với cơ cấu kiểm soát tối đa áp lực tác dụng lên lớp cáp thông qua các thao tác siết chặt riêng biệt đối với cơ cấu dịch chuyển bên trong và phần cuối giáp cáp, giúp tăng hiệu quả của gioăng kín khí. phù hợp để sử dụng bảo vệ chống nổ cho thiết bi thuộc khu vực Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 Nhóm Gas IIA, IIB và IIC. Tuân thủ theo tiêu chuẩn BS, IEC 60079-14 & CENELEC

Showing all 12 results