Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Đức SECURITON cung cấp giải pháp toàn diện cho tất cả các nhu cầu của bạn trong việc phát hiện sự cháy và báo động. Tủ điều khiển báo cháy securiton với màn hình người dùng thân thiện, cho phép liên kết các tủ điều khiển thành hệ thống, các tính năng sao lưu nhanh chóng và thiết bị dò đa điểm nâng cao đặc biệt ưa thích trong các ứng dụng quan trọng. SECURITON đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn EN54, EN 12.094-1… phù hợp với các hệ thống chữa cháy tự động có chứng nhận VDS.

Showing all 4 results