Sản phẩm đã được
thêm vào wishlist
Xem Wishlist

PMe

THIẾT BỊ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thiết bị điện năng lượng mặt trời

Trong khi các nguồn năng lượng truyền thống như than đá, dầu mỏ đang dần cạn và nguồn cung không ổn định, nhiều nguồn năng lượng đang được tính đến và đặc biệt là nguồn năng lượng mặt trời.

+ Năng lượng mặt trời không đòi hỏi bất cứ nguồn nhiên liệu nào, hoàn toàn miễn phí và thiết thực;
+ Giúp bạn tiết kiệm tiền điện cho gia đình hàng tháng;
+ Tạo ra một nguồn điện độc lập, xanh sạch và bảo vệ môi trường;
+ Cung cấp nguồn điện liên tục kể cả khi điện lưới bị cắt

THIẾT BỊ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

COMBO-6S
1,500,000 1,188,000
COMBO LS
4,500,000 3,790,000
Poly 55W
1,450,000 1,050,000
Poly 65W
1,600,000 1,250,000
Mono 110W
2,250,000 1,950,000
Mono 150W
3,000,000 2,650,000
SV1
950,000 920,000
POSWA1065
4,221,000 3,799,000

Call Now

X