Quí khách có thể lựa chọn cách thanh toán qua 2  hình thức sau

  1. Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng ngay sau khi nhận hàng

  1. Thanh Toán Chuyển Khoản
  • Chủ Tài khoản : Trần Kim Tùng
  • Số tài khoản: 0041000218284
  • Tại ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh Đà Nẵng

*  Lưu ý: sau khi chuyển tiền quý khách vui lòng gửi email đến địa chỉ on_sales@pme.net.vn thông báo về việc chuyển tiền  của quý khách.

Điện thọai cho chúng tôi theo số (08) 3777 0525  hoặc 0989 635 850 nếu bạn cần sự hỗ trợ.

Ban Giám Đốc

Dịch vụ khách hàng liên quan