Thiết bị chống sét lan truyền hiệu quả

Chống sét đường nguồn AC cho nhà máy công nghiệp (có kết nối lưới điện từ cấp trung thế). Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường nguồn AC cho nhà riêng, căn hộ, shop thương mại (không trang bi CS trực tiếp bên ngoài). Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường nguồn AC cho văn phòng, cao ốc thương mại (có trang bi CS trực tiếp bên ngoài). Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường nguồn DC cho dự án (co trang bi CS trực tiếp bên ngoài). 

Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường nguồn DC cho dự án (không trang bi CS trực tiếp bên ngoài). 

Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường nguồn hệ thống báo cháy, dây điều khiển nhiều lõi. 

Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường nguồn hệ thống cảm biến 4~20mA, mạch vòng..Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường nguồn hệ thống điều khiển công suất cao. Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường nguồn tín hiệu khu vực cháy nỗ. Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường tín hiệu hệ thống Anten chảo SAT. Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường tín hiệu hệ thống Anten râu HF. Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường tín hiệu hệ thống mạng Data network technology. Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường tín hiệu hệ thống Tivi CATV. Xem chi tiết sản phẩm tại đây.

Chống sét đường tín hiệu hệ thống điện thoại Telecommuncation systems. Xem chi tiết sản phẩm tại đây.